SQS ETH
SQS-VPN
SQS BGP/MPLS VPN
SQS ETH

Sieci rozległe oparte o usługę transmisji danych umożliwiają połączenie pomiędzy dwiema lub więcej lokalizacjami, w zależności od wybranej opcji, w warstwie 2. (L2) lub 3. (L3) modelu OSI. Wariant zaawansowany transmisji danych umożliwia również przenoszenie dowolnej ilości VLAN-ów (QinQ). Za pomocą transmisji danych możliwe jest przesyłanie ruchu typu broadcast unicast i multicast.

Co zyskujesz

Stabilne i bezpieczne szerokopasmowe połączenie pomiędzy 2 lub więcej lokalizacjam

Gwarantowane parametry usługi (umowa SLA)

Stały monitoring naszych urządzeń w lokalizacji klienta

Dostęp do całodobowego centrum obsługi sieci

Indywidualnie dedykowany opiekun i inżynier techniczny

Parametry

Usługa świadczona światłowodowo lub za pomocą radiolinii w paśmie licencjonowanym

Przepustowość do 1Gbps w przypadku łącz radiowych i do 10 Gbps w przypadku łącz światłowodowych

Gwarancja rocznej dostępności usługi do 99,9%

Czas reakcji na awarię od 30 minut

Gwarancja czasu usunięcia awarii od 4 godzin

Specyfikacja techniczna

Niski poziom opóźnień w szkielecie sieci

Topologia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt

Brak filtrowania portów

Transfer bez ograniczeń i limitów

Maksymalna wielkość ramki dla L2 - 1540 bajtów
(Wartość MTU może zostać zwiększona dla usług niestandardowych)

 • Niskie poziomy opóźnień w szkielecie sieci
 • Topologia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt
 • Brak filtrowania portów
 • Transfer bez ograniczeń i limitów
 • Maksymalna wielkość ramki dla L2 - 1540 bajtów
  (Wartość MTU może zostać zwiększona dla usług niestandardowych)
SQS-VPN

VPN (ang. Virtual Private Network) to wirtualna sieć prywatna z zastosowaniem szyfrowania ruchu w celu zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, ochrony tożsamości użytkowników i integralności danych. Usługa jest w pełni zarządzana przez Centrum Operacji Sieciowych SQS Polska i umożliwia implementację QoS (Quality of Service) dla maksymalnie 6 klas ruchu definiowanego na podstawie określanych z klientem kryteriów.

Co zyskujesz

Stabilne i bezpieczne szerokopasmowe połączenie pomiędzy 2 lub więcej lokalizacjam

Gwarantowane parametry usługi (umowa SLA)

Stały monitoring naszych urządzeń w lokalizacji klienta

6 klas ruchu QOS

Usługa zarządzana przez SQS Polska

Dostęp do całodobowego centrum obsługi sieci

Indywidualnie dedykowany opiekun i inżynier techniczny

Parametry

Usługa świadczona światłowodowo lub za pomocą radiolinii w paśmie licencjonowanym

Przepustowość do 1Gbps w przypadku łącz radiowych i do 10 Gbps w przypadku łącz światłowodowych

Gwarancja rocznej dostępności usługi do 99,9%

Czas reakcji na awarię od 30 minut

Gwarancja czasu usunięcia awarii od 4 godzin

Specyfikacja techniczna

Niski poziom opóźnień w szkielecie sieci

Topologia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt

Transfer bez ograniczeń i limitów

Możliwość zakończenia sieci w polskich punktach wymiany ruchu

 • Niskie poziomy opóźnień w szkielecie sieci
 • Topologia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt
 • Transfer bez ograniczeń i limitów
 • Możliwość zakończenia sieci w polskich punktach wymiany ruchu
SQS BGP/MPLS VPN

Usługa umożliwia tworzenie sieci VPN w oparciu o sieć MPLS SQS Polska (alternatywnie zamiast MPLS może być wykorzystany protokół BGP) i uruchomienie bezpiecznej sieci prywatnej pomiędzy lokalizacjami klienta i zapewnienie redundancji (łącza zapasowe):
- dla tras międzymiastowych
- dla odcinka “ostatniej mili” - poprzez poprowadzenie pomiędzy najbliższym węzłem SQS Polska a lokalizacją klienta drugiej niezależnej trasy kablowej lub radiowej.
Całość prac związanych z uruchomieniem i konfiguracją usługi jest wykonywana przez naszych inżynierów, a usługa jest zarządzana przez Centrum Operacji Sieciowych SQS Polska. Bezpieczeństwo danych zapewniane jest przez ich szyfrowanie, dzięki czemu dane firmowe są chronione przed niepowołanym dostępem.Niezawodność usług może zostać zwiększona poprzez zastosowanie łącz i tras zapasowych

Co zyskujesz

Szyfrowane szerokopasmowe połączenie pomiędzy dwiema lub więcej lokalizacjami.

Usługa z redundancją tras międzymiastowych i na “ostatniej mili”

Automatyczne przełączanie tras przy użyciu mechanizmów MPLS (lub BGP)

Gwarantowane parametry usługi (umowa SLA)

6 klas ruchu QOS

Stały monitoring naszych urządzeń w lokalizacji klienta

Usługa zarządzana przez SQS Polska

Dostęp do całodobowego centrum obsługi sieci

Dedykowany opiekun i inżynier techniczny

Parametry

Usługa świadczona światłowodowo lub za pomocą radiolinii w paśmie licencjonowanym

Przepustowość do 1Gbps w przypadku łącz radiowych i do 10 Gbps w przypadku łącz światłowodowych

Gwarancja rocznej dostępności usługi do 99,9%

Czas reakcji na awarię od 30 minut

Gwarancja czasu usunięcia awarii od 4 godzin

Specyfikacja techniczna

Niski poziom opóźnień w szkielecie sieci

Przełączanie etykiet (MPLS) lub protokół routingu BGP

Topologia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt

Transfer bez ograniczeń i limitów

Możliwość zakończenia sieci w polskich punktach wymiany ruchu

 • Niskie poziomy opóźnień w szkielecie sieci
 • Przełączanie etykiet (MPLS) lub protokół routingu BGP
 • Topologia punkt-punkt lub punkt-wielopunkt
 • Transfer bez ograniczeń i limitów
 • Możliwość zakończenia sieci w polskich punktach wymiany ruchu
Skontakuj się z nami

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej. Nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz zaproponuje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.