Projektowanie i wdrożenia
Projektowanie i wdrażanie

inteligentnych systemów telekomunikacyjnych

Dowiedz się więcej
Systemy telekomunikacyjne używające sztucznej inteligencji

Oferujemy przedsiębiorstwom i operatorom usługi związane z projektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem inteligentnych systemów telekomunikacyjnych.

Oprogramowanie wspierające obsługę klienta

System telefoniczny oparty na sztucznej inteligencji (AI) pozwala na zmniejszenie obciążenia pracowników obsługi klienta i zdejmuje z nich najprostsze i powtarzalne zadania.

Oprogramowanie zintegrowane jest z centralą telefoniczną.

Obsługa połączeń telefonicznych: Oprogramowanie rozpoczyna obsługę połączenia telefonicznego i identyfikuje numer telefonu dzwoniącego oraz unikalny identyfikator połączenia.

Nagrywanie rozmów: Oprogramowanie rozpoczyna nagrywanie rozmowy telefonicznej, co umożliwia późniejsze przetwarzanie nagranych danych.

Transkrypcja rozmów: Po zakończeniu nagrania, oprogramowanie przekazuje plik dźwiękowy do usługi transkrypcji tekstu, która konwertuje mowę na tekst.

Analiza transkrypcji: Otrzymany tekst jest analizowany w poszukiwaniu określonych fraz lub wyrażeń, takich jak pytania, komendy, czy informacje.

Interakcja z OpenAI API: Oprogramowanie wysyła uzyskany tekst do API OpenAI w celu uzyskania odpowiedzi od wirtualnego asystenta lub generowania odpowiedzi na podstawie zdefiniowanych scenariuszy.

Generowanie odpowiedzi: Odpowiedź otrzymana z OpenAI API jest analizowana i przetwarzana, a następnie przekazywana do wirtualnego asystenta do odtworzenia w formie dźwiękowej.

Obsługa przerwania rozmowy: Oprogramowanie rozpoznaje specjalne frazy, które informują o zakończeniu rozmowy lub przerwaniu połączenia, co prowadzi do zakończenia obsługi połączenia.

Przekierowywanie połączeń: Oprogramowanie może przekierować połączenie do agenta ludzkiego w przypadku potrzeby bardziej zaawansowanej obsługi.

Zapisywanie danych: Oprogramowanie zapisuje wszystkie istotne informacje, transkrypcje rozmów oraz odpowiedzi w celu późniejszej analizy i raportowania.

Odtwarzanie odpowiedzi dźwiękowych: W przypadku uzyskania odpowiedzi od wirtualnego asystenta, oprogramowanie odtwarza odpowiedź w formie dźwiękowej dla rozmówcy.

Dostosowanie zachowania: Oprogramowanie umożliwia dostosowanie zachowania wirtualnego asystenta poprzez zdefiniowane skrypty obsługi klienta, co pozwala na elastyczne reagowanie na różne scenariusze.

Integracja z usługami zewnętrznymi: Oprogramowanie integruje się z usługami zewnętrznymi, takimi jak usługi transkrypcji, API OpenAI czy usługi TTS Google, aby zapewnić kompleksową obsługę rozmów telefonicznych.

Oprogramowanie Call Center

Oprogramowanie call center to kompleksowe narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie, monitorowanie i obsługę połączeń telefonicznych w centrum obsługi klienta. Dzięki niemu, agenci call center mogą obsługiwać połączenia, prowadzić rozmowy, udzielać pomocy i rozwiązywać problemy klientów w sposób zorganizowany i efektywny. Oprogramowanie to często oferuje funkcje takie jak routing połączeń, monitorowanie wydajności, raportowanie, integracja z systemami CRM oraz automatyzacja procesów, co przekłada się na poprawę obsługi klienta i efektywności działania call center.

Parametry
Usługa świadczona światłowodowo lub za pomocą radiolinii w paśmie licencjonowanym
Przepustowość do 1Gbps w przypadku łącz radiowych i do 10 Gbps w przypadku łącz światłowodowych
Gwarancja rocznej dostępności usługi do 99,9%
Gwarancja czasu reakcji na awarię od 0,5 godz.
Gwarancja czasu usunięcia awarii od 4 godz
Skontakuj się z nami

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej. Nasz specjalista odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz zaproponuje rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.